Absolute You Phuket Grand Opening

ABSOLUTE YOU สตูดิโอโยคะ และพิลาทีสที่ดีที่สุดในประเทศไทย ขยายธุรกิจสู่ภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ใจกลางเมืองภูเก็ต   2 พฤษภาคม 2559 - ABSOLUTE YOU สตูดิโอโยคะ และพิลาทีสนำเสนอไลฟ์สไตล์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งรวบรวมบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไว้อย่างครบครัน มุ่งสู่การขยายธุรกิจ และสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต มาบริการถึงภูเก็ตแล้ว Read more
Page 1 of 11