Peranakannitat Museum พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณ วัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ต

PHUKET : พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ Peranakannitat Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เช่น ตราชั่งจดหมายโบราณ เครื่องพิมพ์โทรเลขโบราณ หนังสือเรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายในสมัยโบราณ ตึกสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ที่เดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุก อาหาร และ สินค้าต่างๆ จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ตามมา Read more

ขบวนแห่ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ภูเก็ต ม้าทรงกว่า 2,000 คนแสดงอภินิหาร

PHUKET: คลื่นมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อย่างยิ่งใหญ่ ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีม้าทรงทั้งเด็ก และผู้ใหญ่กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงอิทธิฤทธิ์รับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผัก วันที่ 19 ตุลาคม บรรยากาศการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 คึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมา มีประชาชนชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย Read more

Dong Fang Chinese Language School

大家一起来学中文吧! .. อ่านกันออกไหมคะ ? คำนี้อ่านว่า “มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ” ต้องยอมรับค่ะ ว่าในปัจจุบันพี่จีนเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเยอะ ดังนั้นการจะเรียนรู้ภาษาจีนไว้เอาตัวรอด เผื่อแขกบ้านแขกเมืองมาสอบถามข้อมูล หรือติดต่อค้าขายธุรกิจ จะได้ไม่อายใครค่ะ ที่โรงเรียนสอนภาษาตงฟัง (DongFang Language School) ตั้งอยู่ที่ 105/14 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ Read more

The 7th Kathu Cultural Street Festival

PHUKET: “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 7” เทศบาลเมืองกะทู้โดยนายชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.นี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว Read more
Page 1 of 11