25-27 Sep 16 – Thailand Fruit Festival 2016 at Jungceylon Patong Phuket

เนื่องด้วย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงาน“Thailand Fruit Festival 2016”  มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้สดตามฤดูกาล ครั้งแรกในภูเก็ตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสความสดและรสชาติอร่อยของผลไม้ไทยนานาชนิด พร้อมและเพิ่มปริมาณการจับจ่ายและส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและผลไม้แปรรูปมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต Read more
Page 1 of 11