DIBUKA Cafe & Restaurant

ด้วยความคิดจะทำร้านอาหารฟิวชั่นกึ่งพื้นเมือง ของคุณคิม ธีระศักดิ์ ผลงาม โดยชื่อ ดีบุกก้า มาจากการทำเหมืองแร่ดีบุกในสมัยดั้งเดิมของภูเก็ตก่อนที่จะกลายมาเป็นยุคของการท่องเที่ยว โดยดีไซน์การตกแต่งของร้านใช้แรงบันดาลใจของเหมืองมาตกแต่ง ทั้งตัวของสี สนิม เหล็ก ท่อส่งแร่ ไม้หมอนรถไฟ เครื่องจักร กลไก ต่างๆ ที่สามารถให้บรรยากาศกลมกลืนไปกับการตกแต่งที่นำสมัย การจัดวางรูปแบบร้านที่นั่งสบาย มีเพลงคลอไปกับการทานอาหาร เรียกได้ว่าอิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งบรรยากาศ

Read more
Page 1 of 11