Open Now!! TINLAY Cherngtaly Night Market

นายประพัฒน์ หลิมสมบูรณ์ นายสรธรรม จินดา นางสาวโสภิดา บัวจำรัส นายวิทวัส สมขันธ์ และนายณรงค์ พรหมจิตต ทีมผู้บริหารตลาดนัดทินเล เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต (ติดโลตัสเชิงทะเล) ได้ฤกษ์เปิดบริการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 หรือวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ตลาดนัดทินเลประกอบด้วยกองทัพสินค้า

Read more
Page 1 of 11