Share Together by Deevana Group

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พวกเราพนักงานในเครือโรงแรมและสปาของดีวาน่า กรุ๊ป ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างเล้าไก่ ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมทราย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้นำเงินจากการเปิดจำหน่ายเสื้อยืดของโครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” มาใช้ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนช่วยทำให้เด็กๆในโรงเรียนดังกล่าว ได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และดำเนินรอยตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้

Read more
Page 1 of 11