ดู THE CROWN ให้สนุก ต้องอ่าน ELIZABETH II

ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งการเฉลิมฉลอง 90 พรรษา สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และทำความเข้าใจกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระราชินีนาถ Elizabeth II: The Steadfast – เอลิซาเบธที่ 2: แน่วในปณิธาน ผลงานการเขียนของ ดักลาส เฮิร์ด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ

Read more
Page 1 of 11