Ghin Goong Gun Phuket

PHUKET Food Reviews: ถึงกับอึ้งกันไปเลย สำหรับร้านอาหารเปิดใหม่มีเน้นเมนูกุ้งมาเป็นตัวชูโรง ซึ่งก็ได้ผลเกินคาด เนื่องจากกุ้งของที่นี่ เป็นกุ้งขนาดคัดพิเศษ (ไซส์ส่งออกนอก) ผ่านการทำสปากุ้งเพื่อเพิ่มความแน่นองเนื้อกุ้ง ทำให้กุ้มีรสชาติหวาน เด้ง ในทุกคำที่กัดลงไป พร้อมทั้งการปรุงสูตรพิเศษ ไม่ใช้ผงชูรส ทำให้เมนูที่ออกมาทุกจาน เป็นที่กล่าวถึงในขณะนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า กุ้งเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน ร้าน “กินกุ้งกัน” Read more
Page 1 of 11