HKT Love Phuket Culture

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัด “โครงการ HKT  love  Phuket Culture” กิจกรรมสาธิตการจักสานเครื่องใช้สอยในครัวเรือน โดยกลุ่มกระเป๋าสานบ้านไม้ขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นางมนฤดี เกตุพันธุ์  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรมฯ และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต   Read more
Page 1 of 11