HKT Press Tour 2016 to Hatyai with AOT Phuket

วันที่ 5-8 สิงหาคม 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ “สื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร HKT Press Tour” ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และ จังหวัดสตูล นำโดย นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ และร่วมเดินทางไป ทัศนศึกษา ดูงาน กับสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการแสดงความขอบคุณที่สื่อมวลชนฯ Read more
Page 1 of 11