Jungcelon Healthy Oceans Healthy Planet

รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก   นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็น ประธาน เปิดโครงการ ”รณรงค์การใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน ครั้งที่ 8” โดยมีนายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงาน Read more
Page 1 of 11