Miss Grand Phuket 2016

PHUKET: จัดการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2016 เพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเผยแพร้ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม อันดีงามสู่สายตาคนภายนอก .. โดยสาวงามที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัด ไปประกวด Miss Grand Thailand ได้แก่ หมายเลข 14 น้องด้า อแมนดา ชาร์ลีน ออบดัม   Read more
Page 1 of 11