Museum peranakan phuket Open Now

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2560 เข้าชมฟรี ทวีสุวัณณ์ กรุ๊ป เปิดตัว บริษัท เพอรานากัน ภูเก็ต จำกัด เพื่อรุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพอรานากัน จึงได้จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต”

Read more
Page 1 of 11