IKEA Product recall MYSINGSO

อิเกียเรียกคืนเก้าอี้ชายหาด รุ่น MYSINGSÖ/มีสซิงส์เออ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเก้าอี้ล้มหรือนิ้วผู้ใช้เข้าไปติดในเก้าอี้ อิเกียขอความกรุณาลูกค้าที่ซื้อเก้าอี้ชายหาด รุ่น MYSINGSÖ/มีสซิงส์เออ ก่อน 31 มกราคม 2560และมีรหัสสินค้าตรงกับข้อมูลด้านล่างให้นำเก้าอี้มาคืนที่สโตร์อิเกียหรือศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้า พร้อมรับค่าสินค้าคืนเต็มจำนวน   อิเกียเรียกคืนเก้าอี้ชายหาด รุ่น MYSINGSÖ/มีสซิงส์เออ เพราะอาจมีการประกอบสินค้ากลับไม่ถูกต้อง หลังการถอดผ้าไปซักทำความสะอาด ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่เก้าอี้อาจล้มหรือนิ้วลูกค้าเข้าไปติดในเก้าอี้ได้ อิเกียได้รับรายงานห้ารายงานเรื่องเก้าอี้ชายหาด

Read more
Page 1 of 11