กลุ่มจังหวัดอันดามัน จัดแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman

กลุ่มจังหวัดอันดามัน จัดแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman ประเภท Touring ผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติตามเส้นทาง 3 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดและร่วมปั่นจักรยานในการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกล Tour de Andaman ประเภท Touring โดยมี นางศิรวี วา เล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด ภูเก็ต,นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนักปั่นจักรยานเข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า 200 คันนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผ่านกิจกรรม การปั่นจักรยานไปท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักปั่นจักรยาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Tour de Andaman 2017 ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ ประเภท Touring ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ และประเภท Racing ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

สำหรับกิจกรรม Tour de Andaman ประเภท Touring เป็นการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสวยงามตามเส้นทาง 3 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ รวมระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร โดยใช้สโลแกน “ปั่นชมธรรมชาติ ผ่านชุมชน ยลวัฒนธรรมท้องถิ่น” เส้นทางปั่นจักรยานจะผ่านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ประตูเมืองภูเก็ต จุดชมวิวเสม็ดนางชี ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทีเป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัด ได้สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับประทานอาหารพื้นถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม การจัดซึ่งกิจกรรม Touring ในครั้งนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามายังกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพประเภท Sport Tourism ได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน กิจกรรมการปั่นจักรยาน Tour de Andaman 2017 ในประเภท Racing ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสตูล,ตรัง,กระบี่,พังงา และ ภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

โทร. 076 217 054 และที่ หมายเลข 09-2991-9988

267165

Comments

comments