พ่อเมืองภูเก็ต นำนักวิ่ง กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1

5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และร่วมการแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว 3 ,นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต , นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอกะทู้,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด ภูเก็ต,นายการุณ ศรีเด่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา, หัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และนักวิ่งกว่า 2,000 คน เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานการแข่งขันวิ่งกินลมชมวิว หาดกมลา ในครั้งนี้ การกีฬาเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาตนเองทำให้เป็นคน มีน้ำใจ และเป็นการฝึกวินัยในการดำรงชีวิตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีนโยบาย ผลักดันกีฬา ให้เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน รวมทั้งนำจุดแข็งด้านกีฬามาส่งเสริมจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง

นายการุณ ศรีเด่น นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา กล่าวว่าการแข่งขันวิ่งกินลม ชมวิว หาดกมลา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลกมลาผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชน นักท่องเที่ยว สมัครร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ FUN RUN เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

Comments

comments