พ่อเมืองภูเก็ตนำประชาชนกว่า 300 คนลงเรือ 62 ลำ เก็บขยะทางน้ำ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

พ่อเมืองภูเก็ตนำประชาชนกว่า 300 คนลงเรือ 62 ลำ เก็บขยะทางน้ำ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.ที่ชุมชนกิ่งแก้วซอย 10/5 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและร่วมเก็บขยะทางน้ำกิจกรรม Big Cleaning Dayโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นางสุดาวรรณ ปลอดทอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต , นางลีดี ศรีวิหค รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต , นายมงคล เต็มรัตน์รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ, นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา,
นายสุชาติ ผลกิจ ประธานชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา และประชาชนชุมชนกิ่งแก้วตำบลรัษฎา เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คนลงเรือ 62 ลำ ออกจากท่าน้ำที่ชุมชนวัดกิ่งแก้วเพื่อออกไปเก็บขยะในทะเลจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าตำบลรัษฎาเป็นตำบลใหญ่มีพื้นที่ต่อเนื่องกับเทศบาลเมืองนครภูเก็ต ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องร่วมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง เพราะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดและสวยงาม ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าเข้ามาปีละ13 – 15 ล้านคน ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดขยะและน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงอยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันในการดูแลบ้านเมืองให้สะอาด ยึดถือประโยชน์ของแผ่นดินและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ขอชื่นชมประชาชนในตำบลรัษฎา โดยเฉพาะชุมชนกิ่งแก้ว ที่ให้ความสำคัญของการรักษาการบ้านเมือง เพราะในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนขยะเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาร่วมกันรักษาบ้านเมืองให้มีความสะอาด เพื่อสร้างการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน และกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการทำความดีเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วย

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่ากิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายใต้ โครงการหน้าบ้านน่ามองประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎาได้ขานรับนโยบายของจังหวัด ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา ในการดำเนินการดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง บูรณาการในการจัดการเก็บขยะทางบกและทางน้ำที่กำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของจังหวัดและประเทศซึ่งได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติตามแนวทางประชารัฐ โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในชุมชน แล้วจำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนช่วยกันสร้างสุขภาวะให้สะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้น นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่า 300 คน ลงเรือเก็บขยะใน บริเวณคลองท่าจีนระยะทางกว่า 10 กม. ด้วย

267496

Comments

comments