สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ร่วมกับศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน”

วันเสาร์ที่ 11  พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.  นายนรภัทร ปลอดทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประมูลภาพ “ปันภาพสวย ช่วยผู้ป่วยต้อหิน” ร่วมกับนายสนิท ศรีวิหค (ที่ 2 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมงคล นิตยวิมล (ขวา) ประธานการจัดงาน ไลออนส์ อรศิริ รักแต่งาม (ที่ 3 จากขวา) นายกสโมสรไลออนส์ภูเก็ต นายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร (ซ้าย) กรรมการบริหาร ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และนายอารีย์ คงพล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานชมรมศิลปินภูเก็ต ภายในงานมีการประมูลภาพวาดเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยผู้ป่วยต้อหิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ GDD Glaucoma Drainage Device (อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำ และลดความดันตา ควบคุมไม่ให้ต้อหินขยายตัวเพิ่มขึ้น) แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

.

ด้วยสโมสรไลออนส์ภูเก็ต รับพันธกิจหลักจากสโมสรไลออนส์สากลมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา จึงได้จัดทำโครงการพิทักษ์สายตาของผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมีพญ.พรรณิศา ประดิษฐ์สุขถาวร และนพ.อสิ กำจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ พบว่า โรคดังกล่าวมีจำนวนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรงทวีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยไว้จะยากต่อการรักษา จนไม่สามารถมองเห็น และไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้

.

ดังนั้น สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จึงร่วมกับกลุ่มศิลปินภูเก็ต และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จัดการแสดงภาพศิลปะเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาในการเป็นต้อหินชั้นรุนแรง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

.

ผู้ที่สนใจภาพศิลปะที่นำมาแสดงสามารถชม หรือสมทบทุนตามอัธยาศัย ได้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076 682900 เฟสบุ๊คแฟนเพจ:Limelight Avenue Phuket

Comments

comments