เชิญร่วมงาน Batik Design Week 2017 จังหวัดภูเก็ต

เนื่องด้วย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จัดงาน Batik Design Week 2017 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกครั้งแรกของประเทศไทย รวมกันสร้างโอกาส ต่อยอดทางธุรกิจให้ชุมชน และยกระดับมาตรฐานการผลิตผ้าบาติกสู่เวทีระดับโลก ตามแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์หลักของการจัดบริษัทฯนั้น

.

พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14:30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน , นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นางสาวต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี่ วิสาหกิจเพื่อสังคม ( ประเทศไทย ) จำกัด และคณะทำงานบริษัทฯ ร่วมพิธีเปิด

Comments

comments