กิจกรรม “ค้นหาตัวตน” เสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์

แหล่งการเรียนรู้สัญจร โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Creativity & Innovation Center นำโดย ดร.สวพร เจริญทิพากร คณะกรรมการนโนยายฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรม “ค้นหาตัวตน” เสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักเรียน ผ่านเครื่องมือค้นหาบุคลิกภาพว่า นักเรียนเหมาะสมที่จะเรียนอะไรและประกอบอาซีพอะไรในอนาคต พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อ ที่จะส่งผลให้เด็กสามารถเลือกเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 5 โรงเรียน

.
ด้านกิจกรรมนักพัฒนาหุ่นยนต์ Lego Robotics โดยศูนย์ CIC ได้นำกล่องชุดนักพัฒนาเลโก้ ให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์พื้นฐาน ทดลองออกแบบประดิษฐ์และประกอบเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

.
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Creativity & Innovation Center อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 19.30 น. โทร. 076-379012 facebook : PK CIC

Comments

comments