ชมรมชาวสุราษฎร์ในภูเก็ตเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาสมาพันธ์จุรมิตร ครั้งที่ 17 “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ”

วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ สนามฟุตบอล สะพานหินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์จุรมิตร ครั้งที่ 17 “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” Friendship is grea than victory โดยชมรมชาวสุราษฎร์ในภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ได้รับเกียรติจากนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

.

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ประธานชมรมชาวสุราษฎร์ในภูเก็ต บอกว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์จตุรมิตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสมาพันธ์จตุรมิตรได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเพื่อสืบสานสายใยความรักความสามัคคีและมิตรภาพของสมาชิกสมาพันธ์จตุรมิตร

.

การจัดการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ รวม 13 ชนิดกีฬา โดยมีสมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต สมาคมชาวเหนืออันดามันภูเก็ต ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต และชมรมชาวสุราษฎร์ในภูเก็ต เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/d1iot5

 

Comments

comments