บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจัดโครงการ KPN อาสาพาสุขส่งความรักส่งรอยยิ้ม

12 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 11.30 น. ที่โรงเรียนบ้านฉลองอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายธนโรจน์ แตงเข็ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมอาสา บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ CPN ” อาสาพาสุขส่ง ความรักส่งรอยยิ้ม” เพื่อมอบของขวัญ มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง โดยมี นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติจากนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตร่วมให้กำลังใจกับการ จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วย

.
ทั้งนี้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในทุกๆที่ที่ดำเนินกิจการเปิดศูนย์การค้าฯ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการมอบความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ การพัฒนาด้านบริการสาธารณูปโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีของสมาชิกในชุมชนรวมไปถึงกิจกรรมที่สร้างความสุขประสบการณ์ที่ดี และความบันเทิงให้กับประชาชนในทุกชุมชน โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด(มหาชน)มีความมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์การค้าฯเป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชน ที่นอกจาก จะมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตแล้วยังเป็นสถานที่แห่งความสุขที่มอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตได้ทั้งวันและทุกวัน

.
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและรอยยิ้ม เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นเด็กดีเป็นอนาคตที่ดีของชุมชนและประเทศไทยต่อไป

.

 

Comments

comments