ผู้บริหารห้างเซ็นทรัล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมอัญเชิญครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลภูเก็ต2

7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.39 น. นายนรภัทร  ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี อัญเชิญครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลภูเก็ต 2 ณ ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณมุกดา จิราธิวัฒน์  เอื้อวัฒนะสกุล และคุณรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและพนักงาน

.

พิธียกครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานหน้าอาคารห้างเซ็นทรัลภูเก็ต มีผู้ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับที่มาของ ครุฑ ณ ห้างเซ็ลทรัล นั้น ตราครุฑเหนืออาคาร ห้างเซ็นทรัล ในปี พ.ศ.2548 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ห้างเซ็นทรัลอัญเชิญตราตั้งพระราชทาน “พระครุฑพ่าห์” ซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินขึ้นประดับหน้าอาคาร เพื่อสะท้อนความเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีหลักฐานมั่นคง ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา โดยในวันที่ 26 ตุลาคม ปี 2549 ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญตราตั้งพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐาน หน้าอาคารห้างเซ็นทรัลชิดลม เป็นแห่งแรก ก่อนจะอัญเชิญประดับหน้าอาคารทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป

Comments

comments