มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด

บ่ายวันที่ 20 สิงหาคม 2561  คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ร่วมกับ คุณธีระศักดิ์ ผลงาม   คุณธนพัฒน์ นวลสกุล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต และ คณะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 เดินทางไปขอบคุณ คุณณรงค์  เหมประพันธ์และคุณกรรณิการ์  หนูสุภาษิต ผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ ที่ตลาดยักษ์ใหญ่ อ.ฉลอง จ.ภูเก็ต

.

.

Comments

comments