มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก ทีทีเค โลจิสติคส์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน พร้อมด้วยนายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจำนวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) จาก มร.ชิโระ อิวาโอะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจน 85 คน ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected]หรือคลิกเว็บไซต์ http://www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่ง มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และอาชีพของนักเรียน จนได้รับการยอมรับและรับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

Comments

comments