รพ.สิริโรจน์ ส่งต่อความรู้ First Aid / CPR สู่คนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในกรณีฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดโครงการ สอนน้องออนทัวร์ : Hands for Life แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ละ 40 คน รุ่นแรกจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นำทีมพยาบาลวิชาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้การช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้

Comments

comments