รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชม และ รับฟังบรรยายการดำเนินการโครงการของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย การดำเนินงานของบริษัทฯ การให้บริการรถโดยสารสาธารณะภูเก็ตสมาร์ทบัส แอปพลิเคชั่น Choop.me ด้านการท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการเมืองโดยใช้ Big Data ทั้งนี้ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้จัดกิจกรรม Mini Digital Big Bang ร่วมกับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ณ ห้างโฮมเวิร์คชั้น 1 ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 และเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Digital Big Bang Thailand ในวันที่ 19 – 25 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

Comments

comments