ร้านจิตรลดา ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเปิดให้บริการแล้ว

วันที่ 7 ส.ค.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคุณนาริน อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหารร้านจิตรลดา ในโอกาส เปิดดำเนินการร้านจิตรลดา ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งเป็นการเปิดดำเนินการภายหลังการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเสร็จสิ้น ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้สนับสนุนพื้นที่ร้านจิตรลดา 2 พื้นที่ ได้แก่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ใกล้กับเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารแถว G/H) และบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 6 และ 7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน ทภก.ต่อไป

.

*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

Comments

comments