วิทยุการบินฯ จัดอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลโดยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวาระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) โดยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ได้นำผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าถวายตัวและถวายเครื่องราชสักการะแด่พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ (ธรรมยุติ) โดยพระเทพสังวรญาณฯ ได้รับอุปสัมปทาเปกขา และให้โอวาทแก่ผู้อุปสมบท จากนั้นเป็นพิธีขลิบผม-ปลงผม โดยพระสงฆ์ และญาติของผู้อุปสมบท ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้จัดพิธีมอบผ้าไตรและพิธีอุปสมบท โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้

และในวันที่ 20 มกราคม 2560 วิทยุการบินฯ จะจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่บวชใหม่พร้อมพระพี่เลี้ยง จำนวน 95 รูป จากนั้นจะนิมนต์รับบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากฝ่ายบริหาร และพนักงาน ณ วิทยุการบินฯ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ

ทั้งนี้ผู้ร่วมอุปสมบท จะได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและจำวัด อยู่ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

*******************************

กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02-285-9090 /061-408-4488
โทรสาร 02-287-3798
E-mail : [email protected]
Line ID : pr.aerothai

 

s__72065083 s__72065088 s__72065085

Comments

comments