สตรีภูเก็ต จัดแถลงข่าว “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน” ๑๑๐ ปี สตรีภูเก็ต

ใช้เส้นทางในตัวเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมสุขภาพ คาดมีผู้เข้าร่วมกว่า ๓,๐๐๐ คน

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายบัณฑูร ทองตัน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค ๘ , นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต, นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต และนางบุญเรือน คงสำราญ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ต.ท. อนุกูล หนูเกตุ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรถลาง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสุขภาพ ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน ๑๑๐ ปีสตรีภูเก็ต” ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาและสุขภาพ ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน ๑๑๐ ปีสตรีภูเก็ต” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลัง เดิน และวิ่ง ซึ่งก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการและ ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยเงินรายได้ทั้งหมด จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสตรีภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน ๑๑๐ ปี สตรีภูเก็ต” ของโรงเรียนสตรีภูเก็ตนั้น จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายการเดิน-วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกายหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้รูปร่างดี ทำให้ผู้ออกกำลังกายมีความสุขการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน ๑๑๐ ปี สตรีภูเก็ต” นอกจากจะส่งเสริมด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการรวมพลังของนักวิ่งเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ด ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจึงขอให้นักวิ่งและ ประชาชนทั่วไปมาสมัครวิ่งด้วยกัน สำหรับนักวิ่งที่มาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ นอกจาก จะมาเดินวิ่งในงานแล้วยังได้ชมทัศนียภาพสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส อาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์แบงก์ หอนาฬิกา สวนสาธารณสะพานหิน อีกทั้งท่านยังสามารถใช้เวลาพักผ่อน ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางจังหวัดมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้านอีกด้วย

นายบัณฑูร ทองตัน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค ๘ กล่าวว่า เรื่องการศึกษาเป็นอนาคตของชาติที่เราสามารถช่วยปั้นแต่ง ให้เด็กยุคนี้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นผู้พัฒนาชาติต่อไป จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนในสังคมจะต้องช่วยกันสร้าง ในโรงเรียนของเรามีเด็กด้อยโอกาสที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล สังคมจะเดินหน้าไปได้ เพราะคนในสังคมช่วยกันสนับสนุน ซึ่งสามารถทำได้หลายทาง การเงิน ความคิด การให้ความร่วมมือด้านต่างๆ

นางบุญเรือน คงสำราญ กล่าวว่า สำหรับประเภทของการวิ่งจะแบ่งออกเป็น ๓ รายการ และใช้เส้นทางวิ่งบริเวณตัวเมือง โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด คือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
สำหรับประเภทของรายการวิ่ง มีดังนี้
– Fun run ๓.๖ km. ค่าสมัคร ๓๕๐/คน 
– Fun run ๖.๐ km. ค่าสมัคร ๔๐๐/คน 
– mini marathon ๑๐.๔ km. ค่าสมัคร ๔๕๐/คน 

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://soft.events/event/spkrun2019
หรือสมัครได้ด้วยตัวเอง
– โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องชงโค ๑ (๑๑๔)
– โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
– โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
– โรงเรียนยามาฮ่าสยามกลการ สาขา Big C ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
– โรงเรียนเชิงทะเลจุติก้องอนุสรณ์ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น

Comments

comments