สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ จับมือ อบจ.ภูเก็ต ขนผู้ประกอบการเดินทางเปิดตลาดประเทศจีน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม Phuket Roadshow to China 2018 ภายใต้งบอุดหนุนเพื่อการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ใน 3 เมือง ได้แก่ เมืองกว่างโจว เมืองเฉินตู และเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย พบปะเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้แทนการท่องเที่ยวหรือ เอเจนต์ ให้ได้อัพเดทและรับทราบข้อมูลด้านการบริการการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ทั้งนี้กิจกรรม Phuket Roadshow to China 2018 มีผู้ประกอบการจากจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวน 17 ราย และได้รับความสนใจจากเอเจนต์ในเมืองต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันที่ 7 พ.ค. 61 ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม Phuket Roadshow to China 2018 ขึ้น ณ เมืองกว่างโจ มณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองแรก โดยได้รับการประสานงานผู้ประกอบการในพื้นที่จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกว่างโจว

.

ด้านนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกว่างโจว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากกับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เมืองกว่างโจวตั้งอยู่ทางตอนใต้และเป็นเมืองหลักของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งถือว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีเมืองทางตอนใต้ที่สำคัญอีกเมือง คือ เมืองเซิ่นเจิ้น ทั้งสองเมืองมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่สูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศจีน อีกทั้ง ประชาชนในเมืองเหล่านี้ส่วนหนึ่งเคยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการจากทั้ง 2 เมืองได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ กิจกรรมสปอร์ตทัวริซึม (Sport Tourism) กิจกรรมสำหรับคู่รัก (Honeymoon) กิจกรรมผจญภัย (Adventure) เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอย่างมาก นอกจากนี้กำลังจะมีสายการบินที่บินตรงจากกว่างโจวไปภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการบิน คือ เซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ โดยจะมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นี้ ซึ่งการเพิ่มสายการบินตรงนี้จะทำให้มีการเพิ่มนักท่องเที่ยวบินมายังภูเก็ตมากขึ้น

.

จากนั้นในวันที่ 8 พ.ค. 61 ทางสมาคมฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมต่อ ณ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน โดยได้รับการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองเฉินตูและเมืองใกล้เคียงจำนวน 54 รายเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจากภูเก็ต

.

นายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู กล่าวว่า เฉินตูเป็นเมืองสำคัญในมณฑลเสฉวน มีประชากรประมาณ 80 ล้านคน ในปี 60 มีนักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนเดินทางมายังประเทศไทยประมาณเจ็ดแสนคน เนื่องจากมณฑลเสฉวนเป็นพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศจึงไม่มีเมืองที่ติดทะเล ดังนั้น จุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ คือ แหล่งท่องเที่ยวติดทะเล หรือ หมู่เกาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลนั้นนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะชอบมาก จากข้อมูลในปี 60 จุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ที่คนในกลุ่มนี้นิยมเดินทาง คือ กรุงเทพและพัทยา อันดับ 2 คือ ภูเก็ต อันดับ 3 คือ กระบี่ และ อันดับที่ 4 คือ เกาะสมุย การเดินทางจากเฉินตูนั้น มีเที่ยวบินที่บินตรงสู่ภูเก็ตหลายสายการบิน ทำให้การเดินทางนับว่าสะดวกมากและถือเป็นโอกาสที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวบินที่บินในช่วงเวลากลางวัน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวเฉินตู กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเสฉวนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ภูเก็ตส่วนใหญ่เป็น กลุ่มฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเป็นครอบครัว และกลุ่มที่กำลังเติบโตค่อนข้างสูงคือกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะผู้หญิง และกลุ่มกีฬา อาทิ กอล์ฟ และมาราธอน เป็นต้น

.

ต่อมาในวันที่ 10 พ.ค. 61 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปจัดกิจกรรมต่อ ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนและเป็นเมืองสุดท้ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองหางโจวและเมืองเซี่ยงไฮ้จำนวน 29 ราย เข้าร่วมงาน

.
นางสาวพรหมเพชร เลิศรัตนปรีชา รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจากมณฑลเจ้อเจียงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากมี GDP สูงเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศจีน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับที่ 10 ของประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ปัจจุบัน ยังท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ แต่การท่องเที่ยวแบบ F.I.T ก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบท่องเที่ยวเมืองที่ติดทะเล ชอบอาหารทะเล ส่วนในด้านการเดินทางในปัจจุบันนั้นมีสายการบินที่บินตรงสู่ภูเก็ตหลายสายการบินจากหลายเมืองในมณฑลเจ้อเจียงทำให้การเดินทางถือได้ว่าสะดวก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่ายอย่างมาก อันเนื่องมาจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงซึ่งกันและกัน และการได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของจังหวัดภูเก็ต

.

ทางด้านนายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมการจัดโรดโชว์ใน 3 เมืองในครั้งนี้ว่า ทางสมาคมฯ ได้เลือกเมืองสำคัญในส่วนภูมิภาคต่างๆของประเทศจีนทั้งทางตอนใต้ ตอนกลาง และ ตะวันออก โดยที่แต่ละเมืองที่เลือกนั้นเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง มี GDP ในลำดับต้นๆของประเทศ มีประชากรเป็นจำนวนมาก นิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบ F.I.T และมีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดงานทั้ง 3 เมือง นั้นได้รับการตอบรับและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้ง 4 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานกว่างโจว สำนักงานเฉินตู สำนักงานเซี่ยงไฮ้และสำนักงานภูเก็ต ที่ช่วยประสานงานเพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนและร่วมดูงานในครั้งนี้

Comments

comments