สัมภาษณ์แพทย์หญิง ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การป้องกันของทางโรงพยาบาลกับไวรัส COVID-19
.
“ต้องบอกว่าทางโรงพยาบาลได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนปลายเดือนธันวาคม2562และ ต้นมกราคม 2563 ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น และเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยว
.
เพราะฉะนั้นแล้วทางโรงพยาบาลได้วางแผนเตรียมตัวรับโรคระบาดในครั้งนี้ โดยมีการทำงานแบ่งฝ่ายกันอย่างเป็นระบบในการตอบโต้สถานการณ์ จัดตั้งศูนย์บัญชาการและมีผู้บัญชาการสถานการณ์ มีการประชุมเตรียมรับมือและวางแผนการแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ ทุกวัน โดยมาตรการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ใน รพ ปกป้องผู้มารับบริการ แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมาตรการที่สำคัญที่สุดคือ การคัดกรองผู้เข้ามารับบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ได้ไวและมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ โดยการปิดทางเข้าออกทุกช่องทาง และใช้เพียงช่องทางเดียวในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใน รพ ด้วยการซักประวัติและตรวจับอุณหภูมิ โดย Thermoscan นอกจากนี้แล้ว มาตรการอื่น ๆ ที่รพ. ได้วางแนวทางไว้ ยกตัวอย่าง เช่น
.
– เรื่องของการเว้นระยะห่าง social distancing เช่น ระบบคิวการจ่ายเงินที่แจ้งเตือนทาง SMS ที่ผู้มารับบริการจะไปรอตรงไหนก็ได้ เพื่อลดความแออัดขณะรอคอยบริเวณจุดชำระเงิน การจ่ายเงินแบบลดสัมผัสโดยจ่ายผ่าน QR Code

– มีการทำความสะอาดลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง ทำความสะอาดเก้าอี้ ทุกครั้งที่ ผู้มารับบริการลุกจากที่นั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน

– การจัดพื้นที่เฉพาะ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ และ หรือ มีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ แยกออกจากตัวตึก คือ ARI clinic หริอ Acute respiratory infection clinic

– การจัดพื้นที่ หอผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายการติดเชื้อ COVID 19 และ ผู้ป่วยที่เป็น COVID 19 แยกส่วนออกจากหอผู้ป่วยปกติ รวมถึง ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักแยกส่วนจากหอผู้ป่วยหนักทั่วไป เพื่อรองรับ ผู้ป่วย COVID 19 ที่ต้องสังเกตอาการใกล้ชิด โดย ร/พ ได้จัดให้มี ระบบการไหลเวียนอากาศแรงดันลบ มีเครื่องกรองอากาศ ระบบปรับอากาศแยกส่วน ในห้องผู้ป่วยทุกห้อง

– มาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้ที่เข้ามารับบริการใน รพ คือต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันและลดการความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ส่วนบริเวณที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ก็จะต้องเพิ่ม ชุด PPE ตามระดับของการป้องกัน ซึ่ง รพ ต้องจัดหาชุด PPE ให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดเวลา

– มาตรการ การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย โดยจำกัดการเข้าเยี่ยม อาจทำให้ ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง แต่จำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเราค่ะ

.
การตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ
.
1. Real time PCR โดยการนำสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกไปทำ PCR ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยและได้ผลแม่นยำ ทราบผลไม่เกิน 24 ชั่วโมง กรณีผู้ที่ไม่มีอาการและกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อหรือไม่ สามารถติดต่อ Contact center เพื่อมารับการตรวจ แบบ Fast track COVID 19 screening ตรวจโดยไม่ต้องเข้าไปยังคลินิก กระบวนการตรวจ เสร็จสิ้นภายใน 10 นาที ซึ่งรวดเร็วมากค่ะ
.
2. การตรวจหา Antibody IgG IgM โดยวิธี Rapid test ซึ่งจะสามารถตรวจพบ Antibody ได้ เมื่อติดเชื้อมาแล้ว10- 14 วัน และทราบผลได้ภายใน 10 นาที
.
ในส่วนของผู้ที่จะต้องมีการเดินทาง ไปต่างประเทศ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีบริการ ออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้เดินทาง โดยผู้รับบริการจะได้รับการตรวจร่างกาย เอ๊กซเรย์ปอด และ ตรวจ COVID 19 โดยวิธี RT PCR โดยสามารถรับบริการแบบผู้ป่วยนอกที่แผนก Wellness center หรือ กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยและต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทาง รพ ได้จัดห้องพักผู้ป่วยในไว้บริการค้างคืน ขณะรอผล COVID 19 และเป็นการกักกันไปด้วย โดยจัดทำแพ็คเกจราคาพิเศษในราคา 14,900 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ สำหรับการกักตัวและรอผล 2 วัน 1 คืน
.
รพ กรุงเทพภูเก็ต ยังได้สมัคร เข้าร่วมโครงการ เป็น Alternative hospital quarantine กับทางรัฐบาลด้วย โดยจะรับผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาจากต่างประเทศ 12 กลุ่มโรค เช่น เดินทางมาผ่าตัด มารักษาโรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ รักษาภาวะมีบุตรยาก โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ อื่นๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคไต และกักกันตัว ใน รพ เป็นเวลา 14 วัน

.
สุดท้ายแพทย์หญิง ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองให้อยู่ห่างจากเชื้อไวรัสCOVID-19ให้มากที่สุด ดังนี้
.

– ปฏิบัติตามประกาศของทางรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โดยติดตามข่าวสารอยู่เสมอ
– สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่อต้องพบปะผู้คน หรือ อยู่ในที่ชุมชน
– หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล
– หลีกเลี่ยงการเข้าที่แออัด ที่ชุมชน และรักษาระยะห่าง
– ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีการจัดทำวัคซีนมาในราคาพิเศษ)
– เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือ อาจรับประทานวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

You must add an image in the Widget Settings.