สายการบินแควนตัสและเจ็ทสตาร์ เอเชีย ประกาศเพิ่มเที่ยวบินร่วม ขยายเส้นทางบินครอบคลุมเอเชียเพิ่มมากขึ้น

3 กุมภาพันธ์ 2560 – สายการบินแควนตัส และเจ็ทสตาร์ เอเชีย ประกาศขยายข้อตกลงในเที่ยวบินร่วม

(codesh arearrangement) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารของสายการบินในเครือข่ายของแควนตัสในทวีปเอเชียมากขึ้

ผู้โดยสารของสายการบินแควนตัสสามารถเลือกเดินทางในอีก 142 เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ เอเชีย นับเป็นการขยายเที่ยวบินร่วม (code share) ระหว่างสองสายการบินนี้ถึง  349 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และผู้โดยสารยังสามารถได้รับประโยชน์ในการสะสมไมล์การเดินทางจากเที่ยวบินร่วมไปยังบางจุดหมายปลายทางในเอเชียได้ และอีก 44 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ของแควนตัสจากออสเตรเลียสู่สิงคโปร์ และเที่ยวบินร่วมกับสายการบินพันธมิตรจากออสเตรเลียสู่เอเชีย ด้วยการขยายการให้บริการระหว่างสายการบินแควนตัสและเจ็ทสตาร์ เอเชีย จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทางในเอเชียได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่างๆ จากการขยายเที่ยวบินร่วม (code share) ของแควนตัสและเจ็ทสตาร์ เอเชีย:

  • สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการเช็คอินเพียงครั้งเดียวบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินแควนตัสในเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างทาง
  • สามารถสะสมไมล์การเดินทางแควนตัสได้
  • ใช้บริการในห้องรับรองของแควนตัสในสนามบินสิงคโปร์ได้ (สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิเท่านั้น)
  • ผู้โดยสารของเที่ยวบินร่วมของแควนตัส ยังได้รับการบริการอาหารบนเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางนานกว่า 90 นาที และเบเกอรี่สำหรับเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 90 นาที รวมทั้งบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ

ข้อมูลพื้นฐาน:

  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางเที่ยวบินร่วมเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่าง
  • สายการบินแควนตัสมีการจอดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารกลางทาง (transit) และต่อเครื่อง (stop-over) ทุกเที่ยวบินตามรายละเอียดด้านล่างที่สนามบินสิงคโปร์
จำนวนเที่ยวต่อสัปดาห์
จุดหมายปลายทางของ
เส้นทางบินร่วม
(City Pair)
ปัจจุบัน เปิดใหม่เดือนกุมภาพันธ์ รวม
กัมพูชา 21 13 34
พนมเปญ – สิงคโปร์ 6 6 12
เสียมเรียบ – สิงคโปร์ 5 5
สิงคโปร์ – พนมเปญ 5 7 12
สิงคโปร์ – เสียมเรียบ 5 5
อินโดนีเซีย 35 53 88
เดนปาซาร์ – สิงคโปร์ 7 7
จาการ์ต้า – สิงคโปร์ 7 23 30
สิงคโปร์ – เดนปาซาร์ 7 7
สิงคโปร์ – จาการ์ต้า 7 23 30
สิงคโปร์ – สุราบายา 2 5 7
สุราบายา – สิงคโปร์ 5 2 7
มาเลเซีย 40 48 88
กัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์ 18 12 30
ปีนัง – สิงคโปร์ 4 10 14
สิงคโปร์ – กัวลาลัมเปอร์ 11 19 30
สิงคโปร์ – ปีนัง 7 7 14
เมียนมา 28 28
สิงคโปร์ – ย่างกุ้ง 14 14
ย่างกุ้ง- สิงคโปร์ 14 14
ไต้หวัน 23 23
สิงคโปร์ – ไทเป 11 11
ไทเป- สิงคโปร์ 12 12
ไทย 38 38
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 14 31
ภูเก็ต- สิงคโปร์ 7 21
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 10 31
สิงคโปร์ – ภูเก็ต 7 21
เวียดนาม 22 28 50
ดานัง- สิงคโปร์ 4 4
โฮจิมินห์ ซิตี้- สิงคโปร์ 7 14 21
สิงคโปร์ – ดานัง 4 4
สิงคโปร์ – โฮจิมินห์ ซิตี้ 7 14 21
รวมทั้งสิ้น 207 142 349

Comments

comments