เคาน์เตอร์เซอร์วิส แจกทอง ผู้ประกันตนประกันสังคม กว่า 2 ล้านบาท!!

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรม สมัครมาตรา 40 หรือ ชำระเงินสมทบมาตรา 39 , 40 และกองทุนเงินทดแทน” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลุ้นรับทองคำทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ประชาชน และส่งเสริมการเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม ที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างสะดวกสบาย

และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวีรเดช อัครผลพานิช  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม กมลรำลึก ชั้น 20  อาคารธาราสาทร  กรุงเทพฯ  

นายวีรเดช  อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐ ในการผลักดันแรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมได้มากขึ้น โดยช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 , เปิดบริการชำระเงินสมทบของมาตรา 39 และมาตรา 40 และให้บริการ จ่ายกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ผู้บริโภค สนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึงได้มากขึ้น โดยช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 , เปิดบริการชำระเงินสมทบของมาตรา 39 และมาตรา 40 และให้บริการ จ่ายกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ผู้บริโภค สนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกันตน และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆ มากมายจากสวัสดิการภาครัฐ  ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส จึงได้จัดกิจกรรม “สมัครมาตรา 40 หรือ ชำระเงินสมทบมาตรา 39 , 40 และกองทุนเงินทดแทน”  ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลุ้นรับทองคำทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ที่ผ่านมามีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นทองคำกว่า 2,500,000 สิทธิ์  จากผู้ที่มาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินสมทบมาตรา 39 และมาตรา 40 และจ่ายกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา จะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลดังนี้

รางวัลใหญ่  ทองคำแท่งมูลค่า 1 ล้านบาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1  ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง  ทุกเดือนเดือนละ 20 รางวัล

รางวัลที่ 3  บริษัทจ่ายเงินสมทบแทนมาตรา 39 มาตรา 40  นาน 12 เดือน  และจ่ายกองทุนเงินทดแทน แทนนายจ้างไม่เกิน

10,000 บาท จำนวน ทุกเดือนเดือนละ 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเปิดให้บริการต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม ให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครและชำระ และใช้เพียงบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน มีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถลดต้นทุนในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้น

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีและจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่นๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Comments

comments