เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมรณรงค์หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ ขับเคลื่อนนโยบายไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดกิจกรรม “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” นำร่องขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ

.

21 ส.ค. 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” มีนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และนางสาวเขมวันต์ เหมราช สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (พื้นที่ภูเก็ต) ร่วมแถลง และมีสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

.
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จัดกิจกรรม “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ปลอดภัยจากสารพิษจากควันบุหรี่ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของการไม่สูบบุหรี่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงานและตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

.
นายกเทศมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ๆ กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้อนาคตของเด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และรอดพ้นจากควันบุหรี่ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ
ทางด้าน นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นโยบายของชุมชนเองก็ให้ความสำคัญกับชุมชน เราจะต้องดูแลเรื่องความสมดุล เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในย่านเมืองเก่า มีปริมาณเยอะขึ้นปัญหาที่ตามมาคือมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากการสูบบุหรี่ และควันพิษต่างๆ

.
ส่วนถนนคนเดินหลาดใหญ่ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ทางชุมชนก็ประกาศชัดเจนให้เป็นถนนคนเดินปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มตลาดเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 ที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้ปลอดบุหรี่ทุกวัน เพราะปัจจุบันสิ่งที่เราพบเห็น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสูบบุหรี่ สร้างมลพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบเองและชุมชนในระยะยาว และการที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำโครงการนี้เข้ามา ทางชุมชนก็ยินดีให้การตอบรับในทันทีที่จะร่วมงานและให้การสนุบสนุนทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ

.
ส่วนทางด้านนางสาวเขมวันต์ เหมราช สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (พื้นที่ภูเก็ต) กล่าวด้วยว่า การที่เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ ขึ้น ก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับด้านสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้มาท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้ปลอดภัยจากสารพิษในควันบุหรี่ ซึ่งนอกเหนือจากการรณรงค์ในพื้นที่แล้ว ยังรวมถึงการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ว่าด้วยเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

.
สำหรับกิจกรรมโครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” ระหว่างจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานจะมีพิธีมอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่อย่างเป็นทางการ และกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนต้านภัยบุหรี่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนต่อไป

Comments

comments