แกงไตปลา “คุณแม่จู้” ไม่ใส่สารกันบูด

ไร้สารกันบูดชัวร์ ! แกงไตปลา “ร้านคุณแม่จู้” โต้กลับมูลนิธิเพื่อบริโภคที่ออกมาไลฟ์สด ระบุแกงไตปลามีสารกันบูด จี้ออกมารับผิดชอบ หลังส่งตัวอย่างตรวจกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยันไม่มี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไลฟ์สด ระบุว่า แกงไตปลาจาก “ ร้านคุณแม่จู้” มีสารกันบูด เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่11 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางร้านคุณแม่จู้ได้จัดให้มีการแถลงข่าว ที่ร้านคุณแม่จู้ ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อยืนยันถึงการส่งตัวอย่างแกงไตปลาไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากการไลฟ์สดของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

จากการตรวจสอบได้ผลสรุปชัดเจนว่า “ไม่พบสารกันบูด และ กรดซอร์บิก ใด ๆ” โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบชนิดตัวอย่าง อาหารพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ทั้ง 5 รุ่นการผลิต ดังนี้ 1. LFA19094 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน 2. LFB19109 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 3. LFA18039 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 4. LFB19001 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน 5. LFB19004 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ร้านคุณแม่จู้ได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานมาตั้งแต่ปี 2549 ที่ได้มาตรฐาน GMP โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบ (Sterilization) ในบรรจุภัณฑ์, การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์ ,การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) โดยใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส ค่าความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) ฆ่าเชื้อนาน 37 นาที กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 355 พุทธศักราช 2556 เลือกอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ซึ่งทางบริษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้งคือไม่ให้มีวัตถุกันเสียและไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติโดยเรามีการสุ่มตรวจสินค้าทางด้านชีวภาพและเคมีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่ทางบริษัทจัดทำอยู่ โดยผลจากการที่บริษัทส่งตรวจผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ ปีนั้น ก็ไม่เคยพบการใช้วัตถุกันเสียเลย และจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาย้อนหลังไป 4 ปี ไม่พบสารกันบูดแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และล่าสุด ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ “ไร้สารกันบูด”

ในภาพอาจจะมี ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

Comments

comments