แบล็คแคนยอน ร่วมสนับสนุน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบเครื่องดื่มจำนวนกว่า 8,000แก้วให้กับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล จิตอาสาที่ให้บริการตรวจรักษาระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี

.

โดยบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเล็งเห็นถึงการได้เป็นผู้ให้เสียสละทั้งกาย ใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

Comments

comments