โครงการความร่วมมือรักษ์กะตะกะรน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

เนื่องด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สมาคมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของหาดกะตะกะรน เช่นหาดทราย  น้ำทะเล และสัตว์ทะเล หาดกะตะกะรนถือเป็นหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตที่รู้จักกันแพร่หลายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เป็นจุดขายของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สมควรต้องรักษาไว้

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ดังนั้นทางสมาคมได้เข้าหารือกับเทศบาลตำบลกะรนและชุมชนหาดกะตะกะรน เพื่อวางกรอบและแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการที่สมาคมตั้งขึ้น คือ  โครงการความร่วมมือรักษ์กะตะกะรน (  KataKaron Sustainable ) ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางปฎิบัติดังต่อไปนี้

  1. ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลกะรน โดยรณรงค์ให้โรงแรม ร้านค้าและชุมชน

    1.1 ลดขยะอินทรีย์ลง โดยนำขยะอินทรีย์ และคราบไขมันไปทำปุ๋ย หรือก๊าซชีวภาพ

    1.2 ลดขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือนำมารีไซเคิลได้  เช่นโฟม และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รณรงค์งดการใช้ภาชนะโฟมทั้งหมด  และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลง 50% ในปี 2019 และ 80% ในปี 2020

    1.3 การจัดการขยะพิษอย่างถูกต้อง เช่นแบตเตอรี่ หลอดไฟ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

2.จัดให้มีการจัดโซนการสูบบุหรี่ที่หาดกะตะกะรน

    2.1 กำหนดพื้นที่สามารถสูบบุหรี่ได้และไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะก้นบุหรีในทราย

    2.2 ส่งเสริมให้โรงแรมเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ (Smoke Free Hotel) โดยกำหนดจุดสูบบุหรี่ให้ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสูบบุหรี่ที่ระเบียงห้องพักแทนได้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

3.โครงการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับที่พัก

   3.1เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้นักท่องเที่ยวงดการทิ้งขยะที่หาด โดยติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์

   3.2 ขอความร่วมมือกับเอเย่นต์และโรงแรมเพื่อประชมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เครา และข้อความ

4.โครงการคลองสวยน้ำใส

   4.1 รณรงค์ให้ร้านอาหารทุกร้านติดตั้งบ่อดักไขมัน

   4.2 บำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะ และลดการปล่อยน้ำเสียออกจากภายนอกโรงแรม เช่นการ Recycle และรณรงค์ให้มีการประหวัดน้ำ

ในภาพอาจจะมี 27 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

Comments

comments