โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน มะเร็ง รู้ไว หายได้

แถลงข่าวความร่วมมือตามโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน มะเร็ง รู้ไว หายได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพดีและห่างไกลโรคมะเร็ง

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การต้อนรับ คุณบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ตอน มะเร็ง รู้ไว หายได้”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

 

คุณบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในปีนี้ว่า “ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถาบันครอบครัว เนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก โดยนายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง และแพทย์หญิงรุจิ เรข ลีลานภาภัทร  สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง จะได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไป”

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง

 

นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวถึงความสำคัญและสถิติการเกิดโรคมะเร็งเต้านมว่า “โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในผู้หญิง และเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยงเกิดได้จากฮอร์โมน พันธุกรรม ตลอดจนสภาพร่างกาย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงเป็นสิ่งสำคัญ การค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะมีโอกาสหายได้มากขึ้น ซึ่งผู้หญิงสามารถตรวจความผิดปกติที่เกิดบริเวณเต้านมได้ด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35-40 ปี ขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี”

ทางด้านแพทย์หญิงรุจิเรข ลีลานภาภัทร  สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง กล่าวถึงโรคมะเร็งปากมดลูกว่า “โรคมะเร็งปากมดลูก อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ ไวรัส HPV ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มผู้หญิงที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง ประกอบด้วย ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์, ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน  ปัจจุบันเราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธี ThinPrep ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำและไวต่อการดักจับเชื้อ ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่าโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุกปีตามคำแนะนำของแพทย์”

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

คุณนิยมพงษ์ ต่อวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวถึงความร่วมมือของโรงพยาบาลที่มีต่อโครงการว่า “ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมมือกับทางสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงสามารถดูแลตนเองในราคาที่เข้าถึงได้ จึงได้จัดทำแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ในราคา 3,000 บาท ตลอดเดือนสิงหาคม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร และเข้าใจว่าผู้หญิงมีความวิตกกังวล ทางโรงพยาบาลจึงมีทีมสูติ-นรีแพทย์ออกตรวจตลอดทั้งสัปดาห์ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี เพื่อให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและไม่มีความกังวลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา นอกไปจากนั้น ทางโรงพยาบาลฯ ยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้แก่ กลุ่มนักเรียน, นักศึกษา, สมาชิกเหล่ากาชาด

 

จังหวัดภูเก็ต, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เพื่อให้ผู้หญิงมีทักษะที่ถูกต้อง อันจะช่วยทำให้ตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ประหยัดค่ารักษาพยาบาลในระยะยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย”

ทั้งแพ็กเกจการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ราคา 3,000 บาท ในโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง  \ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

Comments

comments