โครงการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน ทภก.

วันที่ 5 ก.ค.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน ทภก. ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.ค.61  ณ โรงแรมบางสัก เมอร์ลิน รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยกิจกรรมจัดให้มีการแบ่งกลุ่มสร้างความรู้จักและร่วมกันทำ Workshop ตามหัวข้อที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าสายการบินและผู้ประกอบการให้เป็นระบบและเป็นทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทสายการบินและผู้ประกอบการในเขตการบินอย่างยั่งยืน และยังเป็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในเขตการบินตามแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ทอท.

..

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

Comments

comments