โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะสมองกล

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะสมองกล mBot Starter Challenge" การอบรมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ สนุกกับการเรียนรู้ด้วยโคดดิ้ง Coding เพื่อเป็นนักประดิษฐ์ Maker ในอนาคต

เปิดรับสมัครตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้กฏเทคนิค กติกา เพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันโดยวิทยากรจากทีมงานแชมป์ MBOT-ABU Robocon 2019 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อบรมฟรี! ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน
เงื่อนไขการอบรม
– นักเรียนอายุ 8-18 ปี
– ทีมที่เข้าอบรม (นักเรียน 2 คน ครู 1 คน)
– ทีมที่เข้าอบรมต้องนำแลปท๊อปหรือโน๊คบุ๊คมาเอง

สมัครเพื่อสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
081-0810330
[email protected] Education https://line.me/R/ti/p/%40nwh4507q

Comments

comments