โชว์โลมาภูเก็ตต้อนรับททท.ตลาดเอเซียนรับมือโครงการ Family Fun in Amazing Thailand

นางสาวสกัลตา ทองนวล (ชุดแซคแดง) ผู้จัดการฝ่ายขาย และนางสาวณัฏฐ์พัชร์ โตอดิเทพย์ (เสื้อแดง) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ภูเก็ต อควา โปรเจคท์ จำกัด ผู้จัดการแสดง Dolphins Bay Phuket โชว์โลมา และแมวน้ำที่เก่งที่สุดในเอเซียให้การต้อนรับนางสาวกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ (เสื้อขาวกลาง) ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเซียใต้ และแปซิฟิกใต้ และทีมงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจัดทำโครงการ Family Fun in Amazing Thailand 2018 เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยต่อไป  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โชว์โลมาภูเก็ต

Comments

comments