โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์  ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จัดกิจกรรมปล่อยเต่าและฉลามไม้ไผ่ สู่ท้องทะเลอันดามัน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์

14 เมษายน 2561 ภูเก็ต ประเทศไทย – อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ ระหว่างเวลา 14.30 –16.30 น. จัดกิจกรรมปล่อยเต่าฉลองเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหาดไม้ขาว ด้านหน้าโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันครอบครัว ตามความเชื่อของชาวไทย ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต ให้มีอายุมั่นขวัญยืน

.

นายนิโคลัส เพรสนิท,  ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ ประธานในพิธี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ร่วมทำพิธีเปิดงานโดยการปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลร่วมกับตัวแทนจากพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ ได้แก่ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช , ดร.ก้องเกียรติ กิตตวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ,  คุณราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

.

โดยเต่าตนุทั้ง 15 ตัว และฉลามกบ 10 ตัว ที่ผู้บริจาคร่วมกันปล่อยเต่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นเต่าทะเลที่ได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โดยเป็นไข่ของเต่าทะเลที่ฟักตัวที่เกาะสิมิลัน 1 โดยภายหลังจากการฟักตัวบนเกาะในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแล้ว ทางกองทัพเรือภาคที่ 3 ได้นำกลับมาบนฝั่ง กระจายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอนุบาลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา จนมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงและเติบโตพร้อมใช้ชีวิตในท้องทะเลตามธรรมชาติได้
.
กิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากการเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและฉลามกบ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต โดยเงินบริจาคและรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงแรมจะนำไปสนับสนุนโครงการต่อไป

.
หากท่านสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ หรือบริจาคเงิน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวที่อีเมล์ [email protected] หรือโทร 076 338 000 และสามารถเยี่ยมชมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิฯได้ที่เว็บไซต์
http://www.maikhaomarineturtlefoundation.org

Comments

comments