โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวาระครบรอบ 85 พรรษา

ภูเก็ต ประเทศไทย- 10 สิงหาคม 2560: โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมกับ เครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม ณ บริเวณพื้นที่หาดไม้ขาวของแต่ละโรงแรม เนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในช่วงบ่ายวันนี้ ได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ อาสาสมัครจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา หน่วยงานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ภาคีภาคส่วนธุรกิจโรงแรมในเครือแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล และ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ มากกว่า 100 ท่าน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกต้นรักทะเล เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,700 ต้น ตลอดแนวชายหาดไม้ขาว เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนดังแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้ยั่งยืน ทาให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และยังถือเป็นกิจกรรมตามแผนแนวทางการปกป้องดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเล ของเครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ที่ได้ให้คาปฏิญาณร่วมกันไว้ในวันเปิดตัวมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว” กล่าวโดย มร. โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

_dsc1522

มร. โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป

_dsc1509

 

Comments

comments