โรงแรม สลีฟ วิท มี

187/5 ถนนราษฏรอุทิศ 200 ปี , หาดป่าตอง , กะทู้ , ภูเก็ต  83150 ประเทศไทย
Tel : +66 76 363 333
Fax : +66 76 363 300
http://www.sleepwithmehotel.com

Comments

comments