โอทอปชัยภูมิ นำของดีมาเพียบช้อป ชิม ชมได้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้มาตรฐาน จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ” ในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ขนสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอปของดีเมืองชัยภูมิมาจำหน่ายมากมาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง น้ำผึ้ง ข้าวหอมดำ มะม่วงน้ำปลาหวาน เสื้อผ้าไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เป็นต้น พบกับกิจกรรมการแสดงมากมาย ของดีมาถึงที่แล้ว

.

.

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076 682900 เฟสบุ๊คแฟนเพจ:Limelight Avenue Phuket

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/3PrfN3

Comments

comments