โอเลียนทารา สปา

60/79 หมู่ 2  ถนนเจ้าฟ้า – สวนหลวง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต83000
Tel : +66 76 201 040
Fax : +66 76 201 047
www.orientalaspa.com
www.deevanagroup.com

Comments

comments