14 Jan 17 – The 3rd Naval Area Command Phuket at Phuket Deep Sea Port

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง พาเด็ก ๆ มาเที่ยวงานวันแห่งชาติ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่นการเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมเรือหลวงสายบุรี และเรือหลวงแกลง และให้เยี่ยมชมเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทั้งมีการแสดงโชว์ของอากาศยาน ของกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังมีการยิงปืนฉับพลัน และแสดงแฟนซีดิว โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการละเล่น และแจกของขวัญต่าง ๆ มากมาย ทัพเรือภาคที่ ๓ เปิดให้ท่านเข้างาน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

Comments

comments