การท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงิน สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และ ร.ต.ธานี ช่วงชู รภก.(สธ.) มอบเงินให้กับโรงเรียนวัดมงคลวราราม และ โรงเรียนวัดเมืองใหม่ โรงเรียนละ 15,000.- บาท สนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงเรียน และร่วมทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมกับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม และโรงเรียนวัดเมืองใหม่

.

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

Comments

comments