Miss Grand (Mom) 2016

. ผู้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  คุณโสรดา กุลธวัชชัย   อายุ 58 ปี อาชีพ ซื้อ – ขายพร๊อพเพอร์ตี้  . . ผู้รับรางวัลรองอันดับ 1 คุณธันวารัตน์ ปิยะสมบูรณ์  อายุ 47 ปี อาชีพ การบริหารจัดการพร๊อพเพอร์ตี้

Let’s go!

Miss Grand (Mom) Phuket

Miss Junthisa  Jaikwang  ผู้ริเริ่มจัดงาน Event Miss Grand ( Mom ) Phuket ในปี 2016 มีความคิดว่า ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ก็ยังสวยได้ โดยใช้ Concept 

Let’s go!